KRÓTKOFALARSKI KLUB PRZYJACIÓŁ DUCHÓW POLSKICH


POLISH GHOST FRIENDS AMATEUR RADIO CLUB

2021-04-18 SN0DUCH w zamku Olsztyn


Kwietniowy wyjazd do ruin zamku Olsztyn koło Częstochowy ma na celu nawiązania przyjaznych stosunków z tamtejszymi duchami. Planujemy pracę pod znakiem SN0DUCH od godziny 17 w sobotę 18 kwietnia do godziny 1.00 LT w niedzielę 19 kwietnia br.


Informacje dotyczące naszych przyjaciół Duchów można znaleźć pod adresem http://zamekolsztyn.pl/pl/o-zamku/legendy/ lub nieco obszerniejsze informację https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,150461,21445830,mamy-w-okolicach-czestochowy-niezlego-stracha.html?disableRedirects=true

Dla kolegów pracujących z Zamków podajemy adres z danymi naszego Zamku wg. Bractwa Zamkowego: http://zamkisp.pl/index.php?option=com_zamki&controller=zamki&Itemid=63&task=showinfo&cid=477

Zapraszamy wszystkich kolegów do łączności, a szczególnie „Nocnych Marków”
Operatorzy SQ5JD, SQ5FLP, SP5VIH

Flag Counter